OPTICKÉ KABELY • KAMEROVÉ SYSTÉMY • OPTICKÁ VLÁKNA • ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

czech english
 • optické kabely

  Optické kabely

 • kamerové systémy

  Kamerové systémy

 • Optická vlákna

  Optická vlákna

 • Elektronické zabezpečovací systémy

  Elektronické zabezpečovací systémy

Menu

Mikrotechnologie

mikrotechnologie vs tradiční způsob instalace kabelů

Nová moderní technologie uplatňující se především při výstavbě optických přístupových a metropolitních sítí. Řeší problém nedostatečného prostoru stávajících HDPE tras a kapacity optických kabelů v MAN sítích. Při použití nové mikrotechnologie se do stávající HDPE zafoukne svazek mikrotrubiček (MT) , do kterých jsou následně zafukovány mikrokabely (MK), tak jak rostou požadavky zákazníka. Redukovaný svazek mikrotrubiček MT lze přifukouknout i do HDPE, která je již obsazena optickým kabelem.

Srovnání mikrotechnologie a klasické výstavby sítí:

Mikrotechnologie Klasická výstavba
+ EFEKTIVITA - maximální využití prostoru stávajících tras HDPE, instalace počtu vláken přesně podle potřeb zákazníka, a tím snížení nákladů na výstavbu. - EFEKTIVITA - existující HDPE trasy již obsazené, nutnost instalace kabelu s max. počtem vláken s ohledem pro budoucí využití, což způsobuje vysoké investiční náklady na začátku.
+ UNIVERZÁLNOST - vývoj v oblasti optických vláken jde stále kupředu. Protože instalujete jen tolik vláken, kolik v danou chvíli skutečně potřebujete, můžete vždy při budoucím rozšiřování sítě použít opět nejnovější typ optických vláken. - UNIVERZÁLNOST - upgrade jednou již nainstalovaného kabelu je téměř nemožný vzhledem k provozu na kabelu (nutnost přerušení provozu, vyfouknutí kabelu a zafouknutí kabelu nového).
+ ROZŠIŘITELNOST - je možné přidávat do tras další okruhy, tak jak postupně rostou požadavky zákazníků, aniž by bylo nutné přerušit stávající provoz. Podle nově vznikajících požadavků lze měnit konfiguraci sítě. - ROZŠIŘITELNOST - je nutné již předem zvážit potřebnou kapacitu a zvolit kabel s větším počtem vláken, než je v danou chvíli nutné. Každé rozšíření sítě znamená zásah do stávající trasy.
+ SNÍŽENÍ POČÁTEČNÍCH INVESTIC - instalujete jen tolik vláken, kolik v danou chvíli skutečně potřebujete. Tím svou výši investic maximálně přibližujete potřebám zákazníka a aktuálnímu Cash Flow. - NADMĚRNÉ POČÁTEČNÍ INVESTICE - musíte zainvestovat i ta vlákna, která budou mnoho dalších let NEVYUŽITA a nepřinesou tak žádný zisk.
+ SERVIS - údržba a rekonfigurace sítě je díky odděleným trasám mikrokabelů, které jsou navíc chráněny v mikrotrubičkách, mnohem snazší, rychlejší a bezpečnější. - OBTÍŽNÁ REKONFIGURACE a dodatečné vybočování vláken. Nárůst odbočných spojek v trasách. Každá spojka představuje možné místo poruchy.

Mikrotrubičky (MT) - jsou malé trubičky, které se zafukují do stávajících tras HDPE trubek 40/33 mm nebo 50/42 mm. Podle velikosti volného místa v HDPE a typu mikrokabelu (počet vláken), který chceme použít, lze volit průměr mikrotrubiček z variant: 12/10 mm, 10/8 mm, 7/5,5 mm, 5/3,5 mm. Do mikrotrubičky 10/8 je možné zafouknout mikrokabel max. 72 vláknový, což je plně dostačující.

Mikrokabely - v současnosti existuje široký sortiment mikrokabelů, který je plně srovnatelný s nabídkou těch klasických. Dostupná jsou jak vlákna MM tak SM a jejich možné kombinace v jednom kabelu. Výrobci kabelů jsou např. OFS, Draka, Alcatel, Corning a další. Vnější průměr mikrokabelů jsou v rozmezí 3,0 - 6,5 mm. Mikrokabely se zafukují do MT pomocí speciálního přístroje MicroJet. Průměrná dosažitelná délka zafouknutého mikrokabelu je cca 500-1000 m v závislosti od trajektorie trasy.

Doporučené kombinace MT, které lze zafouknout do HDPE 40/33mm:

 • 4x MT 12/10
 • 5x MT 10/8
 • 10x MT 7/5,5
 • 3x MT 10/8 + 4x MT 7/5,5
 • stávající OK + 2 až 3 MT 10/8
img

Příslušenství

K dispozici je úplný sortiment příslušenství mikrotrubiček jako spojky, průchodky, koncovky, odbočné členy, atd., které zajišťují bezpečnost a spolehlivost provozu. Ve spolupráci se zákazníkem lze zvolit nejvhodnější řešení šité na míru dle požadavků zákazníka.

 • Spojování MT
 • Odbočování MT
 • Ukládání spojek MT do kazety
img

NABÍZÍME:

 • Návrh optimálního řešení s ohledem na minimalizaci pořizovacích nákladů
 • Dodávku všech potřebných komponentů (MT+příslušenství) a mikrokabelů (MK)
 • Zafouknutí mikrotrubiček a mikrokabelů
 • Ukončení MK na ODF, vnitřní rozvody
 • Akceptanční měření
 • Záruční a pozáruční servis

Kontaktní informace

MTEL Communications s.r.o.
Krapkova 4
779 00 Olomouc
Česká republika

Tel: +420 585 428 268
Fax: +420 585 428 268

mtel@mtel.cz

Napište nám

Jméno
 Vyplňte prosím Vaše jméno a příjmení.
Telefon
 Neplatný formát telefonního číslo.
E-mail
 Vyplňte prosím Vaš email.
Vzkaz
 Vyplňte prosím Vaš vzkaz.

Partneři webu

Výkup toneru, tonerových kazet a prázdných inkoustových kazet.