OPTICKÉ KABELY • KAMEROVÉ SYSTÉMY • OPTICKÁ VLÁKNA • ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

czech english
 • optické kabely

  Optické kabely

 • kamerové systémy

  Kamerové systémy

 • Optická vlákna

  Optická vlákna

 • Elektronické zabezpečovací systémy

  Elektronické zabezpečovací systémy

Menu

Měření disperze

Chromatická (CD) a polarizační vidová disperze (PMD) jednovidových optických tras

Požadavky na přenosovou kapacitu telekomunikačních spojů stále stoupají a proto je nutné se zabývat stále více dalšími, dříve poněkud opomíjenými, parametry optických vláken a jejich měřením.

Chromatická disperze (CD)

 • je jev nejsilněji omezující přenosovou rychlost v optických jednovidových vláknech
 • různé spektrální složky signálu (tzn. na odlišných vlnových délkách) se šíří optickým vláknem rozdílnou rychlostí
 • při vyšších přenosových rychlostech s užšími impulsy blíže u sebe působí rozšiřování impulsů větší zkreslení a tím pádem představuje chromatická disperze silný omezující faktor přenosové rychlosti systému
 • velikost koeficientu chromatické disperze D je dána pouze výrobou vlákna a je prakticky nezávislá na montáži trasy (ohyby a deformace vlákna) a vlivech okolního prostředí

Měření chromatické disperze:

Proč měřit?:

 • S rostoucí přenosovou rychlostí se dopady chromatické disperze více projevují a je nutné velmi přesné stanovení chromatické disperze z důvodu např. její přesné kompenzace (zvláště s možným přechodem na rychlost 40 Gbit/s).
 • S nasazováním DWDM je možné využívat k přenosu širokou spektrální oblast (dnes od 1530 až do 1625 nm) a je třeba stanovit chromatickou disperzi v celé užité spektrální oblasti.

Polarizační vidová disperze (PMD)

 • vede k omezování maximální přenosové rychlosti systému a též ke snížení odstupu signálu od šumu (SNR)
Disperze na ideálním a reálném vlákně

PMD spočívá v tom, že optické vlákno není ideálně kruhové a homogenní. Světlo se ve vlákně šíří ve dvou navzájem kolmých rovinách - tzv. polarizačních videch. Vlivem dvojlomu se ovšem záření šíří v obou těchto videch různou rychlostí.

 • Celková hodnota PMD vlákna optické trasy je vyjádřena jednotkou [ps].
 • Koeficient PMD vlákna je vyjádřen jednotkou [ps * km-1/2].

Velikost PMD je dána nejen výrobou vlákna (zejména podélnou homogenitou jeho kruhovosti a materiálovými nehomogenitami), ale též kvalitou montáže trasy - ohyby a mechanickými pnutími vlákna.

Měření polarizační vidové disperze:

Proč měřit?:

 • PMD se začne uplatňovat až při vyšších přenosových rychlostech (systémy s přenosovou rychlostí 10 Gbit/s). Hodnoty koeficientu PMD mohou být však vyšší v případě starších kabelových tras. Typická hodnota dnes vyráběných zakabelovaných vláken: koef PMD <= 0,2 [ps * km-1/2].
 • U starších vláken vyrobených před rokem 1997 hrozí riziko vysoké hodnoty PMD.
 • PMD je do značné míry jev náhodný, velmi obtížně, draze a ne zcela kompenzovatelný, který závisí i na montáži trasy a vlivech okolního prostředí. To vede k tomu, že PMD není možné exaktně spočítat a je ho nutné měřit ve všech stadiích života vlákna - tedy také po výstavbě trasy.

Souprava pro měření PMD

Souprava pro měření PMD
 • Měřící souprava FTB 400 + PMD Analyzer FTB 5500
 • Souprava používá metodu interferometrickou

Polarizovaný LED zdroj PMD analyzátor
Vlnová délka lambda = 1550nm rozsah:
0,06 - 115ps

Kontaktní informace

MTEL Communications s.r.o.
Krapkova 4
779 00 Olomouc
Česká republika

Tel: +420 585 428 268
Fax: +420 585 428 268

mtel@mtel.cz

Napište nám

Jméno
 Vyplňte prosím Vaše jméno a příjmení.
Telefon
 Neplatný formát telefonního číslo.
E-mail
 Vyplňte prosím Vaš email.
Vzkaz
 Vyplňte prosím Vaš vzkaz.

Partneři webu

Výkup toneru, tonerových kazet a prázdných inkoustových kazet.